แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ที่พยากรณ์ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย

ธานี สีสด

Abstract


The objective of this research are 1) to study level of Need for achievement motivation, Perceived Organizational Support and Organizational Citizenship Behavior of supporting staffs in University. 2) to study the correlation between Need for achievement motivation and Organizational Citizenship Behavior of supporting staff in University 3) to study the correlation between Perceived Organizational Support and Organizational Citizenship Behavior of supporting staff in University 4) to predict Organizational Citizenship Behavior of supporting staff in University with Need for achievement motivation and Perceived Organizational Support. The samples used in the study were 327 supporting staff from 2 Universities. Data were collected by questionnaires. The statistics used for data analysis were Frequency, mean, percentage, standard deviation, Pearson correlation statistics and Stepwise Multiple regression analysis.

1. Need for achievement motivation correlated to Organizational Citizenship Behavior of Supporting staffs in University with statistical significance level of .01

2. Perceived Organizational Support correlated to Organizational Citizenship Behavior of Supporting staffs in University with statistical significance level of .01

3. Need for achievement motivation and Perceived Organizational Support in the facet of Job Security, Emotional For 47.40% of variance in Organizational Citizenship Behavior

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.