การคัดแยกและศึกษาคุณลักษณะต่างๆของแบคเทอริโอเฟจที่คัดแยกได้จากอุจจาระของหนูซึ่งจำเพาะต่อ Klebsiella pneumoniae

สิริกานต์ มณฑาทิพย์, อัษฏาศ์ ลีฬหวนิชกุล

Abstract


Klebsiella pneumoniae เป็นแบคทีเรียแกรมลบ อยู่ในตระกูลEnterobacteriaceae และเป็นเชื้อที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ รวมทั้งสามารถก่อโรคได้ทั้งในพืช และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในยุคที่มีการดื้อต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย แบคเทอริโอเฟจ หรือเฟจ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนักฆ่าในธรรมชาติ ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อจากแบคทีเรีย ข้อดีของเฟจคือ เฟจมีความจำเพาะต่อแบคทีเรียเจ้าบ้านสูง ไม่รบกวนแบคทีเรียประจำถิ่นตัวอื่นในร่างกาย และสามารถทำการคัดแยกได้จากหลายแหล่ง อาทิ น้ำทะเล น้ำเสีย ดิน และในอุจจาระของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในงานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อคัดแยกและศึกษาแบคเทอริโอเฟจจากอุจจาระของหนูที่จำเพาะต่อเชื้อ K. pneumoniae (KP_39) ภายหลังทำการคัดแยก พบว่า Klebsiella phage (φKP_39) มีลักษณะplaqueที่ใส จากนั้นนำมาเพิ่มจำนวนและทำบริสุทธิ์ เพื่อนำมาศึกษาคุณลักษณะต่างๆ โดยพบว่า φKP_39 มีความจำเพาะต่อ K. pneumoniae ทั้งสิ้น 6 สายพันธุ์ จากทั้งหมด19 สายพันธุ์ และจากการศึกษาผลของอุณหภูมิและpH ต่อการอยู่รอดของ φKP_39 พบว่า φKP_39 มีความเสถียรที่อุณหภูมิ 4, 20, 30, และ 40 องศาเซลเซียส จะลดลงที่ 50 องศาเซลเซียส และสามารถทนต่อpH ได้ตั้งแต่ 3-13 แต่จะมีความเสถียรที่pH 6-9 ผลการทดลองจะนำไปสู่การค้นหาแบคเทอริโอเฟจจากสิ่งมีชีวิต ซึ่งน่าจะใช้ต่อในด้านการต้านแบคทีเรียที่ก่อโรคในสิ่งมีชีวิตได้ดี

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**