การศึกษาเปรียบเทียบปฏิกิริยาลูมินอลกับเลือดและผลิตภัณฑ์ขจัดคราบบนเสื้อผ้า

เบญจศิลป์ เปลี่ยนสันเที๊ยะ, ดวงอนงค์ วัชรวรางค์กูล, ชฎาทิพย์ อับดุลลากาซิม, ณิช วงศ์ส่องจ้า, ทศพล ชูโชติ, นภดล แช่มช้อย, ฤทัยรัตน์ สิริวัฒนรัชต์

Abstract


การศึกษาเปรียบเทียบปฏิกิริยาลูมินอลกับเลือดและผลิตภัณฑ์ขจัดคราบบนเสื้อผ้า โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบการเกิดปฏิกิริยาการเรืองแสงลูมินอลกับเลือดและปฏิกิริยาลูมินอลกับผลิตภัณฑ์ขจัดคราบบนเสื้อผ้าที่ถูกทาสีทับบนพื้นผิวกระเบื้องเซรามิก โดยการเทเลือดและผลิตภัณฑ์ขจัดคราบบนเสื้อผ้าลงบนแผ่นกระเบื้องเซรามิกแผ่นเปล่าทิ้งไว้เป็นเวลา 60 นาที ก่อนทำความสะอาดด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน 6 วิธี ได้แก่ ไม่ทำความสะอาด, น้ำประปา, ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบบนเสื้อผ้า ยี่ห้อไฮเตอร์ คัลเลอร์, ยี่ห้อไฮเตอร์ ซักผ้าขาว, ยี่ห้อแวนิช และยี่ห้อไฮยีน จากนั้นทำการทาสีขาวเบสน้ำมันทับลงบนแผ่นกระเบื้องที่แห้งแล้วถึง 5 ระดับชั้นสีที่ทาทับ (ระดับชั้นไม่ทาสีถึงทาสีทับ 4 ชั้น) และทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนทดสอบปฏิกิริยาการเรืองแสงด้วยชุดตรวจคราบเลือดลูมินอล บันทึกผลการเกิดปฏิกิริยาลูมินอลกับเลือด ผลการวิจัยพบว่า ระดับชั้นสีที่ทาทับด้วยสีขาวเบสน้ำมันในวิธีการทำความสะอาดด้วยน้ำประปา, ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบบนเสื้อผ้าทั้ง 4 ยี่ห้อนั้นสามารถพบปฏิกิริยาการเรืองแสงของชุดตรวจคราบเลือดลูมินอลได้มากถึงระดับชั้นสีที่ทาทับ 1 ชั้น ส่วนวิธีการไม่ทำความสะอาดคราบเลือด พบปฏิกิริยาการเรืองแสงได้ถึงระดับชั้นที่ทาสีทับ 2 ชั้น เนื่องจากผลกระทบของสารฟอกขาวที่สามารถขจัดคราบเลือดได้มากกว่าวิธีการไม่ทำความสะอาด ซึ่งแตกต่างกับปฏิกิริยาลูมินอลกับผลิตภัณฑ์ขจัดคราบบนเสื้อผ้าทั้ง 4 ยี่ห้อ โดยสามารถตรวจพบปฏิกิริยาการเรืองแสงในระดับชั้นสีที่ไม่มีการทาสีทับเป็นส่วนใหญ่ เว้นแต่ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบบนเสื้อผ้า ยี่ห้อไฮยีน ที่มีความเข้มข้นของสารฟอกขาวสูงจึงทำให้พบปฏิกิริยาการเรืองแสงบางจุดในระดับชั้นที่ทาสีทับ 1 ชั้น และระยะเวลาการเกิดปฏิกิริยาการเรืองแสงของลูมินอลกับคราบเลือดยาวนานกว่าปฏิกิริยาการเรืองแสงของลูมินอลกับผลิตภัณฑ์ขจัดคราบบนเสื้อผ้าที่เกิดเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**