การพัฒนาต้นแบบกราฟฟิกและโครงสร้างบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารโดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือน

พิชิต ขจรเดชะ, ณัฐฐิญา ปฐมเรืองพงศ์

Abstract


การพัฒนาต้นแบบกราฟฟิกและโครงสร้างบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารโดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนมีวัตถุประสงค์คือเพื่อพัฒนาต้นแบบกราฟิกและโครงสร้างบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารโดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือน และเพื่อประเมินความพึงพอใจของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ที่มีต่อการใช้งานเทคโนโลยีภาพเสมือนแสดงต้นแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร ผลวิจัยพบว่าผลความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อเทคโนโลยีภาพเสมือน AR ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.65 ผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการ เจ้าของผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ต่อเทคโนโลยีภาพเสมือน AR ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.01 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีภาพเสมือนสามารถใช้งานได้จริง


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**