การศึกษาการสร้างไบโอฟิล์มร่วมกันของเชื้อเคลบเซลลา นิวโมเนียอี และ แคนดิดา แอลบิแคน

จิรัชญา จงรักษ์, อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล

Abstract


ไบโอฟิล์มเป็นการรวมกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มาเกาะติดกับพื้นผิวและถูกห่อหุ้มอยู่ภายในเมทริกซ์ของสารโพลิเมอร์ที่เชื้อจุลินทรีย์ผลิตขึ้น ซึ่งช่วยให้จุลินทรีย์สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้มากยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้มุ่งเน้นเพื่อศึกษาการสร้างไบโอฟิล์มร่วมกันของ Klebsiella pneumoniae และ Candida albicans เนื่องจากเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่พบได้บ่อยตามโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อม สามารถก่อโรคได้ในบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน เด็กทารก คนชรา และผู้ป่วยที่ต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ สายสวนปัสสาวะ เป็นต้น งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาโดยนำ K. pneumoniae และ C. albicans มาเลี้ยงร่วมกันบนไมโครเพลทแล้วนำมาตรวจหาปริมาณไบโอฟิล์มโดยใช้สารละลายคริสตัลไวโอเลต โดยเปรียบเทียบการสร้างไบโอฟิล์มระหว่างกลุ่ม K. pneumoniae, C. albicans และกลุ่มที่มีทั้ง K. pneumoniae, C. albicans ซึ่งใน 3 กลุ่มนี้พบว่ากลุ่มที่มี K. pneumoniae และ C. albicans อยู่ร่วมกันนั้นมีปริมาณไบโอฟิล์มมากกว่ากลุ่มที่มีเพียง K. pneumoniae หรือ C. albicans อย่างมีนัยสำคัญ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**