พัฒนาขั้นตอนวิธีการวัดความสูงต้นอ้อยด้วยการประมวลผลภาพแบบอัตโนมัติ

วศิน วิริยาภรณ์ประภาส, รัฐภูมิ วรานุสาสน์, พนมขวัญ ริยะมงคล

Abstract


อ้อยเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย การประเมินผลผลิตอ้อยจะใช้พนักงานประเมินจากความสูงของต้นอ้อยด้วยสายตา ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์มากผู้วิจัยจึงนำหลักการประมวลผลภาพมาใช้ในการประเมินความสูงต้นอ้อย โดยใช้เทคนิคการตรวจจับสี การทำโพรเจคชันโพรไฟล์ การกระทำเชิงรูปทรงและโครงสร้าง และการจัดกลุ่มแบบเคมีน ทำให้ความถูกต้องในการประเมินความสูงต้นอ้อยเฉลี่ยร้อยละ 86ซึ่งให้ผลดีกว่าเมื่อเปรียบกับแอพพลิเคชันที่ใช้การขีดเส้นในภาพเพื่อหาความสูงซึ่งมีความถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 75

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**